INTEGREERITUD JUHTIMISSÜSTEEM

Verston Ehitusel on rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimisesüsteemi ISO 9001:2015 sertifikaat, töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi ISO 45001:2018 sertifikaat ning keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 sertifikaat. Need on tunnustuseks, et lisaks seadusandlikele nõuetele, järgime töös juhtimissüsteemidest tulenevaid nõudeid.

POLIITIKA EHK JUHTIMISPÕHIMÕTTED

Verston Ehituse põhiliseks tegevusalaks on taristuobjektide ja rajatiste ehitamine, remont ja hooldus. Lisaks pakume oma Tellijatele tee ehituse projektijuhtimist ning projekteerimist. Oleme professionaalsed partnerid Tellijatele ja töötame selle nimel, et pakkuda tipptasemel teenust ja kvaliteetset lõpptulemust kõikidele huvitatud osapooltele.

Meie jaoks on oluline tegutseda vastutustundlikult. Väärtustame säästlikku ressursikasutust ja keskkonnasõbralikke lahendusi.

Me tagame kõikidele oma töötajatele kaasaegse, ohutu ja tervisliku töökeskkonna ning pakume omalt poolt ka mitmekülgseid sportimisvõimalusi.

Verston Ehituse töötajad on teadlikud oma rollist poliitika elluviimisel. Iga töötaja on kaasatud ja panustab omalt poolt kvaliteetse lõpptulemuse saavutamise nimel, tegutseb keskkonda säästvalt, märkab ohte ja panustab heasse ning ohutusse töökeskkonda.

Poliitika rakendamisel tegutseb Verston Ehitus vastavalt projektdokumentatsioonile, seadusandlusest tulenevatele nõuetele, huvipooltega kokkulepitule, integreeritud juhtimissüsteemile ja heale ehitustavale.

Hindame ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid.

Hindame süsteemselt enda, koostööpartnerite ja Tarnijate tegevusi, et säilitada usaldusväärsus, professionaalsus ja konkurentsieelis. Meie koostööpartneriteks on ainult usaldusväärsed ettevõtted. Konkurentsieelise säilitamiseks täiustame ja arendame pidevalt enda juhtimissüsteemi ja tegevusi.

Verston Ehituse poliitika on välja töötatud juhtkonna poolt ja on teatavaks tehtud kõikidele meie töötajatele. Kõik huvitatud osapooled saavad poliitikaga tutvuda Verston Ehituse kodulehel. Meie juhtkond vaatab poliitika sobivust ja mõjusust üle vähemalt üks kord aastas.

Verston Ehituse üldised eesmärgid on kokku lepitud juhatuse poolt. Nendest tulenevad kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja -ohutusalased alameesmärgid on projektipõhised ja dokumenteeritud eraldi. Eesmärkide täitmist jälgime ja mõõdame pidevalt enda igapäevatöös. Eesmärkide täitmist hindab ja analüüsib juhtkond koosolekutel. Vastavalt vajadusele rakendame korrigeerivaid tegevusi või ajakohastame juhtimispoliitikat ja eesmärke.

Tehtud tööd

Tunneme uhkust, et oleme saanud anda oma panuse paljudesse Eesti viimase aja märkimisväärseimatesse objektidesse. Tutvu meie töödega lähemalt allpool.

Tutvu projektidega