Missioon ja visioon

Meie eesmärk on teha elu paremaks kauakestva ja keskkonnasõbraliku taristu rajamise ning hooldamise kaudu.

Tehes seda targalt, säästlikult ja südamega, soovime kasvada lähivälisturgude juhtivaks taristuettevõtteks.

PAREM ELU

Kus on tee, seal on elu. Kaasaegne teedevõrk on riigi, ettevõtete ja inimeste konkurentsivõime aluseks. See võimaldab inimeste ja kaupade liikumist kiirelt, ohutult ning mugavalt erinevate liiklusvahenditega. Head ühendused on olulised nii linnakeskkonnas, aga ka peamiseks eelduseks elu toimimiseks maal. Kaasaegne taristu on oluline osa riigi julgeolekust.

KESKKONNASÕBRALIKULT

Võtame vastutuse keskkonnasäästliku taristu rajamise eest. Usume, et kaasaegsete tehnoloogiate ja protsesside järjepideva parendamisega ja digitaliseerimisega on võimalik märkimisväärselt vähendada keskkonnajalajälge taristu ehitamisel. Meie ambitsioon on olla kõige loodussäästlikum taristu ehitaja ja hooldaja.

SÜDAMEGA

Meie jaoks hakkab äri inimestest. Usume, et koostöö ja nauditav protsess on edu alus. Oma tööd kõrgel tasemel oskavad inimesed, avatud ja inimlikud suhted ning soov pidevalt areneda ja alati parim lõpptulemus saavutada on meie kultuuri lahutamatu osa.

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED

AMBITSIOONIKUS

  • Meil on tahe parimaid ideid avastada ja julgus neid ellu viia.
  • Julgeme eristuda ja teha asju uutmoodi, paremini.
  • Erinevad inimesed ja ideed võimaldavad meil kiiresti kasvada ja areneda.

MAAILMA TIPPTASE

  • Töö kiidab tegijat ja me oleme oma töö üle uhked.
  • Meie otsused põhinevad andmetel, teadmistel ja kogemustel.
  • Targad digitööriistad oskuslikes kätes tagavad parimad otsused ja tipptasemel töö.

ROHELISE MEELEGA

  • Inimesed on Verstoni süda, loodus on maailma süda – meie jaoks on oluline hoida mõlemat.
  • Uued tehnoloogiad aitavad meil keskkonda säästa ja kestlikult areneda.
  • Puhas keskkond ja kaasaegne taristu tagavad järgmistele põlvedel väärtusliku elu.
about-us-image