Meie põhitegevusala on teede ja rajatiste ehitamine, korrashoid ja remont ning tegeleme ka tee-ehituseks vajalike materjalide ja asfaldi tootmise ja müügiga. Lisaks pakume tee-ehituse projektijuhtimise ning projekteerimise teenuseid. Meil on pikk kogemus ja mahukas tehnikapark, seal hulgas asfalditehas ja -paigaldusmasinad. Ehituse igas etapis peame rangelt kinni kõikidest Eesti ehitusvaldkonna seadustest ja ettekirjutustest ning meie objektid vastavad kõikidele nõuetele.

Meie äri süda on aga inimesed. Oleme oma ettevõttesse koondanud tõeliselt pühendunud ja professionaalsed inimesed, kes töötavad iga päev selle nimel, et tagada inimestele turvalised ja kiired liikumisvõimalused ning kasvatada seeläbi Eesti kui tõhusa taristuga riigi mainet. Meie meeskond koosneb oma ala tippspetsialistidest ja kliendid hindavad meie tööd kõrgelt.

Verston teeb Eesti väiksemate linnade elu paremaks – oleme jalgpalliklubi Paide Linnameeskond suursponsor.
Verston edendab taristuehitust ja selle digitaliseerimist – osalesime rasketehnika rentimise ja haldamise rakenduse InfraFly loomises.
Verston on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Eesti Taristuehituse Liidu liige.

 

Juhtimine

Meil on rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 sertifikaat, töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi ISO 45001:2018 sertifikaat ning keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 sertifikaat. Need on tunnustuseks, et lisaks seadusandlikele nõuetele, järgime töös juhtimissüsteemidest tulenevaid nõudeid.

 

POLIITIKA EHK JUHTIMISPÕHIMÕTTED

Verston OÜ põhiliseks tegevusalaks on taristuobjektide ja rajatiste ehitamine, remont ja hooldus. Lisaks pakume oma Tellijatele tee ehituse projektijuhtimist ning projekteerimist. Oleme professionaalsed partnerid Tellijatele ja töötame selle nimel, et pakkuda tipptasemel teenust ja kvaliteetset lõpptulemust kõikidele huvitatud osapooltele.

Meie jaoks on oluline tegutseda vastutustundlikult. Väärtustame säästlikku ressursikasutust ja keskkonnasõbralikke lahendusi.

Me tagame kõikidele oma töötajatele kaasaegse, ohutu ja tervisliku töökeskkonna ning pakume omalt poolt ka mitmekülgseid sportimisvõimalusi.

Verston Ehituse töötajad on teadlikud oma rollist poliitika elluviimisel. Iga töötaja on kaasatud ja panustab omalt poolt kvaliteetse lõpptulemuse saavutamise nimel, tegutseb keskkonda säästvalt, märkab ohte ja panustab heasse ning ohutusse töökeskkonda.

Poliitika rakendamisel tegutseb Verston Ehitus vastavalt projektdokumentatsioonile, seadusandlusest tulenevatele nõuetele, huvipooltega kokkulepitule, integreeritud juhtimissüsteemile ja heale ehitustavale.

Hindame ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid.

Hindame süsteemselt enda, koostööpartnerite ja Tarnijate tegevusi, et säilitada usaldusväärsus, professionaalsus ja konkurentsieelis. Meie koostööpartneriteks on ainult usaldusväärsed ettevõtted. Konkurentsieelise säilitamiseks täiustame ja arendame pidevalt enda juhtimissüsteemi ja tegevusi.

Verston OÜ poliitika on välja töötatud juhtkonna poolt ja on teatavaks tehtud kõikidele meie töötajatele. Kõik huvitatud osapooled saavad poliitikaga tutvuda meie kodulehel. Juhtkond vaatab poliitika sobivust ja mõjusust üle vähemalt üks kord aastas.

Verston OÜ üldised eesmärgid on kokku lepitud juhatuse poolt. Nendest tulenevad kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja -ohutusalased alameesmärgid on projektipõhised ja dokumenteeritud eraldi. Eesmärkide täitmist jälgime ja mõõdame pidevalt enda igapäevatöös. Eesmärkide täitmist hindab ja analüüsib juhtkond koosolekutel. Vastavalt vajadusele rakendame korrigeerivaid tegevusi või ajakohastame juhtimispoliitikat ja eesmärke.

Võta ühendust:  Annika Alt – kvaliteedijuht, annika.alt@verston.ee, +372 5344 6622