Juhtimine

Võta ühendust

Meil on rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 sertifikaat, töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi ISO 45001:2018 sertifikaat ning keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 sertifikaat

Verston OÜ põhitegevus on taristuobjektide ehitamine ja korrashoid, lisaks müüme teedeehitusmaterjale ja asfaltbetoonsegusid, teeme pindamist ja paigaldame asfalti. Meil on tänapäevane masinapark, asfalditehased ja karjäärid mitmes Eesti paigas. Töötame selle nimel, et pakkuda tellijale tipptasemel teenuseid ja tooteid.

Lähtume meie põhiväärtustest, ärieesmärkidest ja heast juhtimistavast. Tegutseme projektdokumentatsiooni, seadustest tulenevate nõuete ja integreeritud juhtimissüsteemi järgi. Parendame juhtimissüsteemi järjepidevalt.

Meie jaoks on oluline tegutseda vastutustundlikult. Meie tegevus on kooskõlas huviosaliste nõuetega ja arvestab looduskeskkonda. Oleme seadnud ambitsioonika eesmärgi vähendada oluliselt ettevõtte tegevusest tekkivat keskkonnajalajälge.

Soovime olla kõrge juhtimiskvaliteediga ettevõte, mis väljendub strateegia elluviimises, õigetes väärtustel, protsessipõhistel juhtimisotsustes ja kokkulepitud äritulemuste saavutamises. Selleks arendame pidevalt juhtide juhtimisoskust, täiustame juhtimisprotsesse, teeme tegevusi finantsvõimekuse tugevdamiseks, arendame ohutut ja tervet töökeskkonda, digitaliseerime ja rakendame uuenduslikke rohetehnoloogilisi lahendusi.

 

JUHTPÕHIMÕTTED

  • Kvaliteetse juhtimise põhimõtted
  • Keskkonnahoiu põhimõtted
  • Töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtted

Meie töötajad on teadlikud oma rollist juhtpõhimõtete ja juhtimissüsteemi elluviimisel. Iga töötaja on kaasatud ja panustab omalt poolt kvaliteetse lõpptulemuse saavutamise nimel, tegutseb keskkonda säästvalt, märkab ohte ja panustab heasse ning ohutusse töökeskkonda.

Hindame eesmärkide täitmist, ettevõtte konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali, toodete vastavust nõuetele, juhtimise kvaliteeti, protsesside tõhusust. Aga ka koostööpartnerite ja tarnijate tegevusi. Meie koostööpartneriteks saavad olla ainult usaldusväärsed ettevõtted. Juhtimissüsteemi lahutamatu osa on innovatsioon ja arendustegevused. Otsime võimalusi, ideid, tööriistu, mille abil juhtimisoskusi, juhtimissüsteemi ja tegevusi järjekindlalt täiustada.

Juhtimiskäsiraamatut saab alla laadida siin: Lae alla

Kõik huviosalised saavad juhtimissüsteemi käsiraamatuga tutvuda siin:
juhtimiskasiraamat_01.10.2022

Kontaktisik

Agnes Hansen

Kvaliteedijuht-siseaudiitor