Kõik tööd

Pärnu-Uulu 2+2

TELLIJA: Transpordiamet

ASUKOHT: Riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 133,4-143 Pärnu‒Uulu 2+2 teelõigu ehitus

EHITUSE AEG: 11.07.2022 – 11.01.2025

VALMIMISAASTA: 2025

PROJEKTIJUHT: Magnus Martinson

OBJEKTIJUHT: Andrus Aidla

PROJEKTI KIRJELDUS: Tee ehitatakse välja nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust. Liiklusuuring näitab, et sel lõigul on prognoositav liiklussagedus üle 15 000 sõiduki ööpäevas ja raskeliikluse osa üle 20 protsendi.

Tööde käigus:

  • rekonstrueeritakse maaparandussüsteeme;
  • lammutatakse ja ehitatakse uus Uulu sild;
  • ehitatakse Rannametsa tee foorreguleeritav ristmik;
  • ehitatakse Tõllapulga ja Uulu eritasandilised liiklussõlmed;
  • ehitatakse neli jalgratta- ja jalgtee tunnelit;
  • ehitatakse kolm ringristmikku, ühendusteid ning ligi kolm kilomeetrit jalgratta- ja jalgteid;
  • paigaldatakse muutuvteabega liiklusmärgid.

Projekti rahastab Euroopa Ühtekuuluvusfond.