Kõik tööd

Tallinna Lennujaama lennuliiklusala laiendus

TELLIJA: Tallinna Lennujaam

EHITUSE AEG: 2020-2021

VERSTONI PROJEKTIJUHT: Magnus Martinson

PROJEKTI KIRJELDUS: 2020-2021 viidi ellu lennuliiklusala laiendamise teise etapi ehitustööd.

Ehitusprojekti esimeses etapis rekonstrueeriti aastatel 2016-2017 olemasoleva lennuraja kattekonstruktsioon, pikendati lennurada ning parendati ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade süsteemi.

Lennuliiklusala arendusprojekti teises etapis jätkati perrooniala laiendamist lennuvälja lõunapoolsel alal ning sademevee süsteemide rajamist, et leevendada liigvee probleeme lennuvälja idapoolses osas. Jätkati ka lumekogumisaladelt tulevate vete kanaliseerimise süsteemi väljaehitamisega ning lennuraja läbilaskevõime suurendamiseks täiendati idapoolse jäätõrjeala konfiguratsiooni.

Tööde käigus ehitati lõpuni välja lennukite mootorite testimise ala, mille ümber paigaldati nõuetekohased müratõkkeseinad. Projekti kuulus ka lennuvälja juurdepääsu- ja perimeetriteede rajamine ning lõunapoolse ümbersõidu rajamine.

Verston teostas lennuliiklusala laiendustööd koostöös KMG Inseneriehituse AS-ga.