Kõik tööd

Tartu-Räpina-Värska ja Karisilla-Petseri

TELLIJA: Maanteeamet

PROJEKT: Riigitee nr 45  Tartu-Räpina-Värska km 78,25 – 85,61 ja riigitee nr 63 Karisilla – Petseri km 0 – 3,18 rekonstrueerimine

VALMIMISAASTA: 2018

PROJEKTIJUHT: Marek Aun

OBJEKTIJUHT: Andre Mägi